Cogmed

Cogmed is een online training voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen die problemen hebben met het werkgeheugen. Het werkgeheugen is nodig om informatie op te nemen, te bewerken en daarna toe te passen. 

Cogmed richt zich op het verbeteren van concentratie en aandacht. Het richt zich met name op het verbeteren van gecontroleerde aandacht. Deze aandacht heb je bijvoorbeeld nodig bij het uitvoeren van je werk, leren rekenen op school of bij de ochtendroutine van aankleden, tandenpoetsen en tas inpakken. 

Via deze link kunt u een demo zien van het programma (waarbij de taal ingesteld kan worden in Nederlands):

Cogmed - Demo

Wat houdt de training in?

De Cogmed training kan thuis op de eigen laptop/computer worden gedaan. De training bestaat uit 40 blokken en is online.

 •       Voordat de training start is er een intake-/ kennismakingsgesprek (online/ telefonisch).
 •        Er wordt een voormeting gedaan, waarin verschillende werkgeheugentests worden afgenomen (in de praktijk).
 •      Daarna wordt de training uitgelegd en opgestart (evt. de eerste sessie in onze praktijk)
 •      Daarna volgen 40 blokken training. In overleg wordt van tevoren een planning gemaakt en gekozen voor 3, 4 of 5 blokken per week (20 à 30 minuten per blok)
 •      Er vinden tijdens de training vijf online coachingsessies plaats, waarin de trainer de prestaties bespreekt die in detail worden geregistreerd door het programma en er kunnen eventuele vragen gesteld worden. (15 à 20 minuten per sessie)
 •       Nadat de 40 blokken zijn afgerond, is er een nameting (met dezelfde werkgeheugentests als in de voormeting), zodat nagegaan kan worden of er vooruitgang is geboekt en vindt er een evaluatiegesprek plaats
 •       Een maand na de training vindt een follow-up gesprek plaats (online/ telefonisch)

Brain Game Brian

Braingame Brian is een training op de computer van een aantal cognitieve vaardigheden voor kinderen van plm 8-12 jaar. Dit zijn leervaardigheden waarmee informatie wordt opgenomen, verwerkt, vastgehouden en op grond waarvan men tot geconcentreerd, flexibel, overdacht (dus niet ondoordacht en impulsief) en planmatig handelen in staat is. 

De cognitieve vaardigheden die met Braingame Brian getraind worden zijn impulscontrole (inhibitie), flexibiliteit (mentaal schakelen) en werkgeheugen. Deze vaardigheden worden ook wel samengevat met de term ‘executieve functies’.

Klik hier voor meer informatie en een demo. 

Wat houdt de training in?

De Brain Game Brian training kan thuis op de eigen laptop/computer worden gedaan. Het bestaat uit 25 sessies van ongeveer 40 minuten per sessie. Meestal wordt dit verspreid over 6 weken. 

 •       Voordat de training start is er een intake-/ kennismakingsgesprek (online/ telefonisch).
 •        Er wordt een voormeting gedaan, waarin verschillende tests worden afgenomen (in de praktijk).
 •      Daarna wordt de training uitgelegd en opgestart (evt. de eerste sessie in onze praktijk)
 • Daarna volgen 25 sessies training. In overleg wordt van tevoren een planning gemaakt en  een beloningsschema afgesproken.
 •      Er vinden tijdens de training twee online coachingsessies plaats, waarin de trainer de prestaties bespreekt die worden geregistreerd door het programma en er kunnen eventuele vragen gesteld worden. (15 à 20 minuten per sessie)
 •       Nadat de 25 sessies zijn afgerond, is er een nameting (met dezelfde tests als in de voormeting), zodat nagegaan kan worden of er vooruitgang is geboekt en vindt er een online of telefonisch evaluatiegesprek plaats
 •       Een maand na de training vindt een online of telefonisch follow-up gesprek plaats