Dyslexieonderzoek

Wij doen dyslexieonderzoek bij kinderen en jongeren uit het basis- en voortgezet onderwijs die lees- en spellingproblemen hebben. We werken hierin vaak samen met praktijk de Aa – praktijk voor logopedie en dyslexiezorg en met dyslexienetwerk Pento. Wij verrichten echter ook dyslexieonderzoek op verzoek van ouders of scholen. Voordat wij een dyslexieonderzoek kunnen uitvoeren hebben wij de CITO-gegevens van uw kind van de afgelopen jaren nodig. Om een diagnose dyslexie te kunnen stellen moet er sprake zijn van didactische resistentie, dat wil zeggen dat uw kind lees/spellingproblemen heeft ondanks extra ontvangen hulp en ondersteuning. Daarom is het tevens van belang dat wij van u of van school een overzicht ontvangen welke hulp er geweest is, hoe intensief, hoe lang en met welk resultaat.