Bayley-III-NL Training (2 dagen)

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de Bayley-III-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.   

Pearson Academy organiseert een intensieve training voor de Bayley Scales of Infant and Toddler Development III – Nederlandse versie (Bayley-III-NL). In deze tweedaagse training wordt de Bayley-III-NL gebruiker op interactieve en praktische wijze de gelegenheid geboden om goed inzicht te krijgen in de achtergrond en doelen van de test en om geheel vertrouwd te raken met materialen en de afnameprocedures zodat de test meteen na de training gebruikt kan worden.

Inhoud

Naast een theoretisch gedeelte wordt met name aandacht besteed aan de afnameprocedures, iteminstructies en de uitwerking en interpretatie van de resultaten van de Bayley-III-NL. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van filmmateriaal en wordt zelf geoefend met het materiaal. Tijdens de tweede cursusdag wordt de cursist de mogelijkheid geboden zelf een live testafname uit te voeren of te observeren.

 

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Opzet en theoretische achtergrond van de test
  • Gebruiksdoel en werkwijze
  • Bespreking van de test-items, instructie en instap-, drempel- en afbreekregels
  • Intensieve oefening met materiaal en afname door meescoren met videobeelden en door te oefenen met casussen op papier
  • Oefening in afname met kinderen*
  • Oefening in zowel handmatige als digitale scoring
  • Casuïstiek (basaal)

*onder voorbehoud van beschikbaarheid


Doelstelling

Na afloop van de training bent u in staat op voorgeschreven en goede wijze de Bayley-III-NL af te nemen met als doel een betrouwbaar en valide beeld te krijgen van de algemene ontwikkeling van een jong kind.

 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor Orthopedagogen en (Kinder- en Jeugd)psychologen. Daarnaast kunnen ook testassistenten / psychodiagnostisch werkenden zich als deelnemer inschrijven.

Voor het bestellen en aanschaffen van de Bayley-III-NL is kwalificatieniveau B van toepassing.

Voor verdere informatie of voor deelname, zie https://www.pearsonclinical.nl/bayley-iii-nl-training-basistraining-2-dagen