Bayley-III-NL Motoriekschalen

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de Bayley-III. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.     

Tijdens deze training wordt naast een algemene inleiding alle aandacht besteed aan de inhoud, afname en interpretatie van de Fijne Motoriek en Grove Motoriek subtests waarmee het ontwikkelingsniveau op deze gebieden kan worden vastgesteld. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van filmmateriaal. Daarnaast wordt ingegaan op de aanknopingspunten die de testresultaten bieden voor een behandelings- of begeleidingsplan. Ook wordt er uitgebreid geoefend met de test waarbij casuïstiek en interpretatie aan bod zullen komen.

Leerdoelen
Na afloop van de training bent u in staat op voorgeschreven en goede wijze de Bayley-III-NL-Motoriekschalen af te nemen met als doel een betrouwbaar en valide beeld te krijgen van de motorische ontwikkeling van een jong kind.

Doelgroep
De training is bedoeld voor (kinder)fysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten en kinderergotherapeuten.
Heeft u al veel ervaring? Dan is Bayley-III-NL Motoriekschalen Verdiepingstraining voor u beter geschikt.

Voor verdere informatie of voor deelname, zie https://www.pearsonclinical.nl/bayley-iii-nl-motoriekschalen-training