Bayley-III-NL Verdiepingstraining

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de Bayley-III. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.     

Inhoud
Deze training is bedoeld als een verdieping op de Bayley-III-NL Tweedaagse training. Tijdens deze verdiepingstraining draait het vooral om casuïstiek. Daarnaast is er voldoende ruimte om valkuilen in de testprocedures te bespreken, bijvoorbeeld bepaling van het startpunt en de afname van het instrument bij een kind met een functionele beperking. Er wordt aandacht besteed aan het delen van ervaringen en casuïstiek.

Alle deelnemers dienen vragen op voorhand in en dienen minstens 2 weken voor aanvang van de training hun casus in. Het aanleveren van een casus is een voorwaarde om mee te kunnen doen met deze trainingsdag.

Leerdoelen
Na afloop van de training bent u in staat om de testresultaten van de Bayley-III-NL te interpreteren en te verwerken in een onderzoeksverslag.

Doelgroep
De training is bedoeld voor orthopedagogen, (kinder- en jeugd)psychologen met ruime ervaring in de toepassing van de Bayley-III-NL. Alle deelnemers leveren een casus aan, aanvullend filmmateriaal wordt op prijs gesteld.

Voor verdere informatie of voor deelname, zie https://www.pearsonclinical.nl/bayley-iii-nl-verdiepingstraining-klinisch-gebruik-en-interpretatie