Bayley-III-NL Verdieping Motoriekschalen

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de Bayley-III. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.       

Tijdens deze trainingsdag wordt allereerst een korte herhaling gegeven van de belangrijkste testprocedures en de moeilijkheden die daarbij kunnen optreden.
De training richt zich op specifieke informatie over het testgebruik op basis van praktijkvoorbeelden en gebruik van de test bij kinderen met een beperking. Er wordt ook ingegaan op de interpretatie van de testresultaten en de verwerking hiervan in verslaglegging. Tot slot wordt de gelegenheid geboden om casussen uit eigen praktijk te toetsen, eigen ervaringen te delen en te oefenen met moeilijke casuïstiek.

Leerdoelen
Na afloop van de training is de deelnemer in staat om de Bayley-III-NL-M op de juiste manier te scoren bij kinderen met een beperking. Daarnaast kan de deelnemer middels klinisch redeneren de testresultaten interpreteren en verwerken in een onderzoeksverslag.

Doelgroep
De training is bedoeld voor ervaren gebruikers van de Bayley-III-NL Motoriekschalen.
Nog geen of onvoldoende ervaring met dit instrument? Dan is de Bayley-III-NL Motoriekschalen training beter geschikt. 

  Voor verdere informatie of voor deelname, zie Bayley-III-NL Motoriekschalen training - Pearson Clinical & Talent Assessment