Onderwijs, Diagnostiek en Begeleiding in de Klas

In deze cursus wordt geleerd hoe professionals effectief gebruik kunnen maken van de belangrijke psychodiagnostische instrumenten (module 1) en hoe consultatie- en evaluatietechnieken bij kunnen dragen aan het diagnostisch proces en de vertaling naar adviezen en begeleiding (module 2). De cursus omvat in totaal 4 dagen, maar is onderverdeeld in 2 modules. De modules kunnen afzonderlijk van elkaar gevolgd worden. 

Inhoud

Module 1 (2 dagen): Het verkrijgen van kennis en inzicht in handelingsgerichte diagnostische processen en de toepassing en gebruiksmogelijkheden van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests. O.a: 

  • Bayley Ontwikkelingstest (1-42 maanden) 
  • Wechsler IQ tests (WPPSI-III-NL (WPPSI-IV-NL vanaf najaar 2020), WNV en WISC-V-NL) 
  • Rakit-2 (4-12jaar) 
  • SON-tests (2.5-40 jaar) 
  • Belangrijkste vragenlijsten op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag 

Module 2 (2 dagen): Het leren kennen en toepassen van effectieve coachings- en consultatietechnieken bij het analyseren van een probleem bij kinderen van alle leeftijden, het opstellen van een (be)handelingsplan evenals het monitoren en evalueren van de behandeling. 

Trainers

Dr. Selma Ruiter verzorgt Module 1

Drs. Marieke de Roy verzorgt Module 2