Informatie voor ouders

Wat is de Bayley-4-NL?
De Bayley-4-NL is een test waarmee spelenderwijs de algemene ontwikkeling van een kind onderzocht kan worden. We doen spelletjes en taakjes die te maken hebben met leren en nadenken (cognitie), bewegen (motoriek) en taal. Een testleider gaat met het kind spelen en gebruikt allerlei speelgoed/materialen om verschillende spelletjes en taakjes te doen die passen bij de leeftijd van het kind. Hierbij wordt ook aan ouders gevraagd welke dingen het kind in het dagelijks leven al kan doen. Deze test gaan we in de toekomst afnemen bij kinderen wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling. Als we precies weten of de zorgen terecht zijn ja of nee, kunnen we het kind en de ouders beter helpen. Om dat goed te kunnen doen, moeten we eerst uitgebreid onderzoek doen naar deze nieuwe versie van de Bayley test. Daarvoor hebben we de hulp nodig van veel ouders en hun kinderen. 

Heeft u vragen of wilt u nog meer weten over het normeringsonderzoek?
U kunt een e-mail sturen naar bayley4@dekinderacademie.com of het contactformulier invullen.

Wat is een normeringsonderzoek?
De Bayley-4 is de nieuwste versie van de Bayley test. Deze test wordt al tientallen jaren gebruikt door alle hulpverleners en onderzoekers die werken met jonge kinderen of met oudere kinderen met een beperking. Als er een nieuwe of verbeterde versie van een test wordt gemaakt, wordt deze eerst getest op een klein groepje kinderen. Nadat de test is goedgekeurd, wordt de test afgenomen bij een hele grote groep kinderen. Dit is een normeringsonderzoek.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar 1400 kinderen uit heel Nederland. De uitkomsten van deze 1400 testafnames geven informatie over het algemene ontwikkelingsniveau van de kinderen in Nederland op dit moment. Als dan later deze test bij een kind wordt afgenomen wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling, dan kunnen de scores van dit kind vergeleken worden met de scores van een gemiddeld kind in Nederland van dezelfde leeftijd. Zo komen we erachter of er terecht zorgen waren over de ontwikkeling. Als we dit weten kunnen we het kind en de ouders daarna beter helpen. 

Waarom meedoen aan een normeringsonderzoek? 
Door scores van heel veel kinderen te verzamelen op de nieuwe versie van de Bayley test, kunnen we normscores bepalen. Dit zijn een soort gemiddelde scores van kinderen in Nederland op deze test. Deskundigen van het CJG, orthopedagogen,  fysiotherapeuten en artsen kunnen dan in de toekomst de nieuwste versie van de Bayley test gebruiken bij kinderen waarover zorgen zijn. Dit kunnen zorgen zijn over het leren praten, begrijpen, denken en bewegen van een kind. Doordat we normscores hebben, kunnen we ontdekken of er een achterstand is bij een kind en hoe groot die is. Met deze kennis kunnen we kind en ouders veel beter helpen. 

Welke kinderen kunnen meedoen aan het onderzoek?
Alle kinderen tussen de 16 dagen en 3,5 jaar oud mogen meedoen. We zijn op zoek naar kinderen door het hele land, met verschillende culturele achtergronden. Voor het onderzoek zoeken we ook kinderen met het syndroom van Down, een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand, motorische problemen en kinderen die prematuur geboren zijn. Een kind kan niet meedoen als hij of zij ernstig ziek is of als beide ouders geen Nederlands verstaan en/of spreken.

Mogen meer van mijn kinderen mee doen?
Ja, dat mag zeker. Graag zelfs! 

Waar wordt de Bayley-4-NL afgenomen?
Dit kan bij u thuis, maar ook in een andere kindvriendelijke omgeving. Dit kunt u overleggen met de testleider.

Reiskosten
Mocht u reiskosten maken door naar de testlocatie te komen, dan zullen deze worden vergoed.

Met uw hulp kunnen we in de toekomst kinderen en ouders beter ondersteunen!

Hoe gaat het onderzoek? 
U kunt uw kind aanmelden door middel van het invullen van een korte digitale vragenlijst. Daarbij vragen wij onder andere om uw toestemming en verzamelen wij informatie over de geboortedatum, woonplaats, opleidingsniveau van ouders en geboorteland van het kind en ouders. Vervolgens ontvangt u van ons een mail waarbij u gekoppeld wordt aan een testleider in uw regio. De testleider zal via de mail een afspraak met u maken om de Bayley-4-NL bij uw kind af te nemen. Tijdens de afname gaat de testleider spelletjes en taakjes doen met uw kind. U bent altijd in de buurt van het kind. De testafname zal 30 tot 90 minuten duren, afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Na de afname ontvangt uw kind een aardigheidje.

Het kan zijn dat bepaalde groepen na verloop van tijd vol raken. Dit kan betekenen dat uw kind dan toch niet mee kan doen met dit onderzoek. Dit zal echter voorlopig nog niet het geval zijn. 

Krijgen ouders de uitkomsten van de Bayley-4-NL?
Het is helaas niet mogelijk om de uitslag te delen over de uitkomsten. Indien bij een van de onderzoeken onverwachte afwijkingen worden gevonden, dan zal dit met u worden besproken. 

Meld je kind aan!

Vertrouwelijkheid van de gegevens
De gegevens (computerregistraties en vragenlijst) die in het kader van dit onderzoek over uw kind en u verzameld worden, zullen als zeer vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens worden gecodeerd verwerkt, dat wil zeggen dat er geen namen maar codes worden gebruikt (bijv. BAYLEY001-3). Die code staat op de vragenlijst en in de computerbestanden die op basis van de onderzoeksgegevens worden gemaakt. Alleen de onderzoekers zullen toegang hebben tot de koppeling tussen de naam van uw kind en de code. Ten overvloede: in publicaties zal de naam van uw kind/ uw naam niet terug te vinden zijn. Al het onderzoeksmateriaal wordt volgens wettelijke normen 15 jaar bewaard.

Uitgebreide informatie over hoe wij omgaan met uw privacy tijdens het normeringsonderzoek kunt u hier en hier lezen.

Mogelijkheid tot terugtrekken
Als u toestemming geeft tot deelname kunt u uw kind uiteraard te allen tijde terugtrekken uit de studie. Indien u zich wilt terugtrekken maar er al wel gegevens verzameld zijn, zullen deze gebruikt mogen worden voor de studie, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. De verzamelde gegevens zullen in dat geval vernietigd worden.

Meer informatie
Mocht u het prettig vinden om eerst nog meer informatie te krijgen, dan kunt u een e-mail sturen naar bayley4@dekinderacademie.com of het contactformulier invullen. Het onderzoek van uw kind wordt uitgevoerd door een getrainde medewerker van De Kinderacademie Groningen.


Onderzoeksteam
Dr. Selma Ruiter, orthopedagoog, onderzoeksleider
Drs. Francien Geerds, orthopedagoog-generalist
Drs. Linda van Zonneveld, gedragsdeskundige, onderzoekscoördinator
Mw. Ingrid ter Horst, orthopedagoog

Wilt u ons helpen?