Informatie voor testleiders

Op dit moment hebben we voldoende testleiders. Begin 2022 zullen er weer nieuwe testleiders worden geworven en trainingsdagen georganiseerd.
Je kunt je nu alvast aanmelden als testleider voor deze periode. Wanneer er nieuwe trainingsdagen bekend zijn zullen we je hiervan op de hoogte brengen.

Aanmelden als testleider

Wat houdt het normeringsonderzoek in?

Voor het normeringsonderzoek wordt bij 1400 kinderen in de leeftijd van 16 dagen tot 3,5 jaar de Bayley-4-NL afgenomen. Deze testafnames staan gepland voor de periode van oktober 2021 tot maart 2023. Naast de afname van de Bayley-4-NL wordt er bij een kleine groep kinderen ter validatie ook een ander onderzoeksinstrument afgenomen, zoals de Bayley-III-NL (de ‘oude’ Bayley), de WPPSI-IV-NL en de Schlichting. 

Heb je vragen of wil je nog meer weten over het normeringsonderzoek?
Stuur een e-mail naar bayley4@dekinderacadmie.com of vul het contactformulier in.

Wat houdt een testafname met de Bayley-4-NL in?
De Bayley-4-NL is een grote testkoffer met daarin de handleiding, scoreformulieren en het spelmateriaal dat je nodig hebt voor de testafname. Spelenderwijs worden de vaardigheden van een jong kind (16 dagen tot 3,5 jaar) in kaart gebracht op gebied van cognitie, motoriek en taal. Hiervoor is per leeftijdscategorie bepaald welke taakjes en spelletjes je met het kind gaat doen, welk speelgoed je hiervoor nodig hebt en hoe je de vaardigheid kan scoren. Een afname duurt ongeveer 30 tot 90 minuten afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Wanneer kan je testleider zijn?
Wij zijn op zoek naar (student) orthopedagogen, toegepast psychologen, psychologen of psychodiagnostisch werkenden voor de afname van Bayley-4-NL en eventueel validatietests. Dus ook als student zijn we blij met jouw hulp! 

Betrokken zijn bij het normeringsonderzoek van de Bayley-4-NL is een buitengewoon mooie kans om mijzelf hier verder in te
bekwamen en ondertussen ook iets te betekenen in het maatschappelijk
belang.
Toekomstig testleider

Wat wordt er verwacht van een testleider?
Als testleider volg je een training om kennis en ervaring op te doen met het afnemen van de Bayley-4-NL. Als je ook mee gaat werken aan de validatiestudies, krijg je natuurlijk ook training in de afname van de oude Bayley en de WPPSI-IV-NL. Na de 1-daagse training ga je één of meer proefafnames doen die worden beoordeeld door de onderzoekers. Na het afronden van de training ga je zelfstandig de test afnemen. De training is een investering voor jezelf, maar ook een investering van ons en als tegenprestatie verwachten we dat je minimaal 20 afnames doet in een periode van ongeveer een half jaar. Meer mag natuurlijk ook! 

Verder vragen we jou om ook zelf kinderen tussen de 16 dagen en 3,5 jaar te gaan werven voor het normeringsonderzoek. Dit zijn voornamelijk kinderen met een gemiddelde ontwikkeling, maar ook kinderen die prematuur geboren zijn, Downsyndroom hebben of kinderen met een (vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand of motorische problemen behoren tot de normeringssteekproef. 

Inclusiecriteria kinderen Bayley-4-NL

Leeftijd: 16 dagen tot 3,5 jaar

Geboren in Nederland

Minimaal 1 ouder verstaat en spreekt Nederlands

Kind is niet ernstig ziek

Natuurlijk werven ook wij kinderen voor het normeringsonderzoek. Dit doen we door het hele land. We doen hard ons best om testleiders te koppelen aan kinderen in dezelfde regio, maar als je zelf kinderen in je omgeving kent is dit alleen maar makkelijker voor jou! 

Wanneer je gekoppeld bent aan een kind, zoek je als testleider contact met ouders om verder afspraken te maken over de datum en tijdstip van de testafname. Vervolgens ontvang je van ons alle materialen in een koffer die je nodig hebt om de Bayley-4 af te nemen.

Wat levert het je op? 
Voor elke afname die je doet ontvang je 35 euro. Dit is inclusief reiskosten, kennismaking met ouders, afname test en het invullen van het scoreformulier. De trainingsdagen worden niet vergoed, maar je ontvangt hiervoor wel een certificaat. Dus je leert een nieuw instrument kennen en je doet belangrijke en relevante ervaring op. Dat staat goed op je CV!

Geplande trainingsdagen
Deze datums en locaties zijn onder voorbehoud en zullen regelmatig worden aangevuld. Staan er geen geschikte datums voor jou bij, maar wil je wel graag testleider worden? Neem contact met ons op en dan denken we met je mee!

Op dit moment hebben we voldoende testleiders. Begin 2022 zullen er weer nieuwe testleiders worden geworven en trainingsdagen georganiseerd.
Je kunt je nu alvast aanmelden als testleider voor deze periode. Wanneer er nieuwe trainingsdagen bekend zijn zullen we je hiervan op de hoogte brengen.

Datum

Tijd

Locatie

Wil jij ervaring opdoen in je vakgebied met een leuke vergoeding?