Normeringsonderzoek nieuwe Schlichting Taaltest

In opdracht van uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum voert de Kinderacademie Groningen het normeringsonderzoek uit van de vernieuwde Schlichting Test voor Taalbegrip en Schlichting Test voor Taalproductie. Dit betekent dat we heel veel kinderen in Nederland moeten onderzoeken met deze instrumenten. De tests worden gebruikt bij kinderen tussen 2 en 7 jaar oud wanneer er een vermoeden is van een taalprobleem. Met de Schlichting Taaltests kunnen we het begrijpen en het gebruiken van taal onderzoeken.  Na dit onderzoek zullen de tests in de praktijk gebruikt worden door logopedisten en linguïsten met het oog op behandeling van taalproblemen, doorverwijzing naar het speciaal onderwijs of evaluatie van een behandeling. 

Informatie voor ouders Informatie voor testleiders