Informatie voor ouders

Wat is de Schlichting Taaltest?
De taalontwikkeling is van het grootste belang voor de ontwikkeling van kinderen, zowel voor hun sociale functioneren als voor het verwerven van schoolse vaardigheden. Door verschillende oorzaken verloopt deze ontwikkeling niet bij alle kinderen voorspoedig. Dan is het noodzakelijk de taalontwikkeling nauwkeurig te onderzoeken om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft. De nieuwe Schlichting Taaltest bestaat uit twee onderdelen. De Test voor Taalbegrip meet bij kinderen van 2 jaar tot 7 jaar het begrip van taal. De Test voor Taalproductie meet eventuele achterstanden in de ontwikkeling van het gebruik van taal, het spreken. Tijdens het onderzoek doet het kind aansprekende taakjes die passen bij de leeftijd van het kind.

Heeft u vragen of wilt u nog meer weten over het normeringsonderzoek?
U kunt een e-mail sturen naar schlichting@dekinderacademie.com of het contactformulier invullen. 

Wat is een normeringsonderzoek?
Als er een nieuwe of verbeterde versie van een test wordt gemaakt wordt deze eerst getest op een klein groepje kinderen. Als deze is goedgekeurd wordt de test afgenomen bij een grote groep kinderen, het normeringsonderzoek. Voor de Schlichting Taaltest zijn we op zoek naar 1200 kinderen. De uitkomsten van deze 1200 testen geven informatie over het algemene taalniveau van de kinderen in Nederland op dit moment. Als dan later deze test bij een ander kind wordt gedaan worden de resultaten vergeleken met het algemene receptieve taalniveau en taalproductie in Nederland. Zo komen we erachter wat het niveau is van het kind en of er misschien een achterstand is. Als we dit weten kunnen we het kind en de ouders daarna beter helpen.

Waarom meedoen aan een normeringsonderzoek?
Door uw kind mee te laten doen kunnen wij een goed beeld krijgen van het algemene taalniveau van jonge kinderen in Nederland. Logopedisten kunnen dan in de toekomst de nieuwste versie van de Schlichting Taaltest gebruiken bij kinderen waarover zorgen zijn op gebied van spraak en taal. Doordat we het algemeen taalniveau weten, kunnen we ontdekken of er een achterstand is bij een kind en hoe groot die is. Met deze kennis kunnen we kind en ouders veel beter helpen.

Welke kinderen kunnen mee doen aan het onderzoek?
Alle kinderen tussen de 1 jaar en 9 maanden en 7 jaar en 3 maanden oud mogen meedoen. We zijn op zoek naar kinderen door het hele land, met verschillende culturele achtergronden. Voor het onderzoek zoeken we ook kinderen met (een vermoeden van) ernstige-taalmoeilijkheden (ESM), Turks als eerste taal en kinderen met een licht verstandelijke beperking. Een kind kan niet meedoen als hij of zij ernstig ziek is of als beide ouders geen Nederlands verstaan en/of spreken.

Mogen meer van mijn kinderen mee doen?
Ja, dat mag zeker. Graag zelfs! U kunt de vragenlijst voor elk kind apart invullen.

Waar wordt de nieuwe Schlichting Taaltest afgenomen?
De test wordt afgenomen in de praktijk van de testleider, maar kan ook in een andere kindvriendelijke ruimte.

Reiskosten
Mocht u reiskosten maken door naar de testlocatie te komen, dan zullen deze worden vergoed.

Met uw hulp kunnen we in de toekomst kinderen en ouders beter ondersteunen!

Hoe gaat het onderzoek?
U kunt uw kind aanmelden door middel van het invullen van een korte digitale vragenlijst. Daarbij vragen wij onder andere om uw toestemming en verzamelen wij informatie over de geboortedatum, woonplaats, opleidingsniveau van ouders en geboorteland van het kind en ouders. De testleider zal contact met u opnemen en een afspraak met u inplannen om de nieuwe Schlichting Taaltest bij uw kind af te nemen. Tijdens de afname doet het kind aansprekende taakjes die passen bij de leeftijd van het kind. U bent gedurende het gehele onderzoek aanwezig. De afname duurt ongeveer 1,5 uur afhankelijk van de leeftijd van het kind. Na de afloop ontvangt uw kind een aardigheidje.

Het kan zijn dat bepaalde groepen naar verloop van tijd vol raken. Dit kan betekenen dat uw kind dan toch niet mee kan doen met dit onderzoek. Dit zal echter voorlopig nog niet het geval zijn.

Krijgen ouders de uitkomsten van de nieuwe Schlichting Taaltest?
Het is helaas niet mogelijk om de uitslag te delen met ouders/ verzorgers. Indien er echter vermoedens zijn van bijzonderheden in de taalontwikkeling, dan zullen wij dat bespreken met de ouders/ verzorgers.

Meld je kind aan!

Vertrouwelijkheid van de gegevens
De gegevens (computerregistraties en vragenlijst) die in het kader van dit onderzoek over uw kind en u verzameld worden, zullen als zeer vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens worden gecodeerd verwerkt, dat wil zeggen dat er geen namen maar codes worden gebruikt (bijv. SCHLICHTING-003). Die code staat op de vragenlijst en in de computerbestanden die op basis van de onderzoeksgegevens worden gemaakt. Alleen de onderzoekers zullen toegang hebben tot de koppeling tussen de naam van uw kind en de code. Ten overvloede: in publicaties zal de naam van uw kind/ uw naam niet terug te vinden zijn. Al het onderzoeksmateriaal wordt volgens wettelijke normen 15 jaar bewaard.

Uitgebreide informatie over hoe wij omgaan met uw privacy tijdens het normeringsonderzoek kunt u hier lezen.

Mogelijkheid tot terugtrekken
Als u toestemming geeft tot deelname kunt u uw kind uiteraard te allen tijde terugtrekken uit de studie. Indien u zich wilt terugtrekken maar er al wel gegevens verzameld zijn, zullen deze gebruikt mogen worden voor de studie, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. De verzamelde gegevens zullen in dat geval vernietigd worden.

Meer informatie
Mocht u het prettig vinden om eerst nog meer informatie te krijgen, dan kunt u het contactformulier invullen of ons mailen: schlichting@dekinderacademie.com. Het onderzoek van uw kind wordt uitgevoerd door een getrainde logopedist of linguïst.


Onderzoeksteam
Dr. Selma Ruiter, orthopedagoog, onderzoeksleider
Drs. Francien Geerds, orthopedagoog-generalist
Drs. Linda van Zonneveld, gedragsdeskundige, onderzoekscoördinator
Mw. Ingrid ter Horst, orthopedagoog

Wilt u ons helpen?