Informatie voor testleiders

Aanmelden als testleider

Wat houdt het normeringsonderzoek in?
Voor het normeringsonderzoek wordt bij 1200 kinderen in de leeftijd van 1 jaar en 9 maanden tot 7 jaar en 3 maanden de nieuwe Schlichting Taaltest afgenomen. Het normeringsonderzoek bestaat uit twee delen: het vooronderzoek 2 en het hoofdonderzoek.

Bij het vooronderzoek 2 worden er 5 subtests afgenomen bij een kind, met een geschatte afname duur van ongeveer 1 uur afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het vooronderzoek 2 vindt plaats in de periode van november 2021 tot en met januari 2022.
Bij het hoofdonderzoek wordt de hele nieuwe Schlichting Taaltest afgenomen, met een geschatte afname duur van 2 uur afhankelijke van de leeftijd van het kind. Dit onderzoek start halverwege februari 2022 en zal lopen tot en met februari 2023. 

Naast de afname van de nieuwe Schlichting Taaltest wordt er bij een kleine groep kinderen ter validatie ook een ander onderzoeksinstrument afgenomen, zoals de CELF-5-NL, Peabody Picture Vocabulary Test en de Lexilijst Begrip en Nederlands.

Heb je vragen of wil je nog meer weten over het normeringsonderzoek?
Stuur een e-mail naar schlichting@dekinderacadmie.com of vul het contactformulier in.

Wat houdt een testafname met de nieuwe Schlichting Taaltest in?
De nieuwe Schlichting Taaltest zijn twee koffertjes met daarin de handleiding, scoreformulieren en het spelmateriaal dat je nodig hebt voor de afname. Spelenderwijs worden de vaardigheden van het kind in kaart gebracht op gebied receptief taalniveau en expressieve taalvaardigheden. Hiervoor is per leeftijdscategorie bepaald wat je met het kind gaat doen, welk materiaal je hiervoor nodig hebt en hoe je kan scoren.

Wanneer kan je testleider zijn? 
Wij zijn op zoek naar pas afgestudeerde en ervaren Logopedisten of Linguïsten voor afnames van de nieuwe Schlichting Taaltest en eventueel validatietests.

Wat wordt er verwacht van een testleider?
Bij zowel het vooronderzoek 2 en het hoofdonderzoek volg je als testleider een 1-daagse training in Houten om kennis en ervaring op te doen met het afnemen van de nieuwe Schlichting Taaltest. Als je ook mee gaat werken aan de validatiestudies, krijg je natuurlijk ook training in de afname van de CELF-5-NL, Peabody Picture Vocabulary Test en de Lexilijst Begrip en Nederlands. Na de 1-daagse training ga je twee proefafnames doen die worden beoordeeld door de onderzoekers. Na het afronden van de training ga je zelfstandig de test afnemen. De training is een investering voor jezelf, maar ook een investering van ons en als tegenprestatie verwachten we dat je minimaal 20 afnames doet in een periode van ongeveer een half jaar. Meer mag natuurlijk ook! 

De tests wordt afgenomen bij voorkeur in de praktijk van de testleider, maar kan ook in een andere kindvriendelijke ruimte. Mocht je niet de beschikking hebben over een ruimte in een praktijk dan kunnen we met jou meedenken naar andere mogelijkheden. 

Verder vragen we jou om ook zelf kinderen tussen de 1;9 jaar en 7;3 jaar te gaan werven voor het normeringsonderzoek. Dit zijn voornamelijk kinderen met een gemiddelde ontwikkeling, maar ook kinderen met (een vermoeden van) ernstige-taalmoeilijkheden (ESM/SLI), Turks als eerste taal en kinderen met ontwikkelingsachterstand tot de normeringssteekproef. 

Inclusiecriteria

Leeftijd: 1;9 tot en met 7;3 jaar

Geboren Nederland

Niet woonachtig in de provincie Friesland

Minimaal 1 ouder verstaat en/of spreekt Nederlands

Kind is niet ernstig ziek

Natuurlijk werven ook wij kinderen voor het normeringsonderzoek. Dit doen we door het hele land. We doen hard ons best om testleiders te koppelen aan kinderen in dezelfde regio, maar als je zelf kinderen in je omgeving kent is dit alleen maar makkelijker voor jou! 

Wanneer je gekoppeld bent aan een kind, zoek je als testleider contact met ouders om verder afspraken te maken over de datum en tijdstip van de testafname. Vervolgens ontvang je van ons alle materialen in een koffer die je nodig hebt om de nieuwe Schlichting Taaltest af te nemen.

Wat levert het je op? 
Voor elke afname die je in het vooronderzoek 2 doet ontvang je 25 euro. Voor het hoofdonderzoek ontvang je 35 euro per afname. Dit is inclusief kennismaking met ouders, afname test en het invullen van het scoreformulier. De reiskosten kun je apart declareren. De trainingsdagen worden niet vergoed, maar je ontvangt hiervoor wel een certificaat. Dus je leert een nieuw instrument kennen en je doet belangrijke en relevante ervaring op.


Wil je ervaring opdoen met de nieuwe versie van de veelgebruikte Schlichting test voor Taalbegrip en Taalproductie en een leuke vergoeding ontvangen?