Intelligentie- en ontwikkelingsonderzoek

De Kinderacademie Groningen is gespecialiseerd in intelligentieonderzoek, onderzoek naar specifieke leerproblemen en algemeen ontwikkelingsonderzoek bij jonge kinderen.

Intelligentieonderzoek bij kinderen en volwassenen
Intelligentieonderzoek doen wij bij voorkeur vanaf 6 jaar. Vanaf die leeftijd is er sprake van een meer stabiel niveau van cognitief functioneren. Maar het komt ook regelmatig voor dat wij kinderen van 5 jaar onderzoeken, de resultaten zijn echter dan meer indicatief en we zijn voorzichtiger in het formulieren van conclusies.

 Met intelligentieonderzoek wordt allereerst een niveaubepaling gedaan. Zo krijgt u een goede indruk van het cognitieve niveau van uw kind in vergelijking met andere kinderen. Naast deze algemene niveaubepaling worden scores verkregen op verschillende domeinen, zoals visuele verwerkingssnelheid, het vermogen tot abstract denken en verbale begripsvaardigheden. Op deze manier krijgt u ook een indruk van het cognitieve profiel. Naast dat we in ons verslag de scores weergeven, leggen we uit hoe de intelligentietest is opgebouwd en wat de verschillende vaardigheidsgebieden inhouden. Daarnaast beschrijven we hoe de werkhouding was van uw kind, denk aan het vermogen tot het richten van de aandacht, het omgaan met moeilijke taken en het contact met de onderzoeker.

Wij kunnen een onderzoek uitvoeren met de IDS-2, de WISC-V-NL, de WPPSI-IV-NL, de SON-R 6-40, de SON-R 2-8 en de RAKIT-2.

Het intelligentieonderzoek voor volwassenen betreft eveneens een algemene niveaubepaling en daarnaast bepaling van scores op verschillende domeinen waardoor u een indruk krijgt van uw cognitieve profiel. U ontvangt een verslag van de door u behaalde scores met de betekenis daarvan. Bij dit onderzoek maken we gebruik van de WAIS-IV-NL. 

Ontwikkelingsonderzoek
De Kinderacademie Groningen heeft ruime ervaring in het onderzoeken van zeer jonge kinderen (0-4 jaar). Wij onderzoeken bijvoorbeeld kinderen waarbij zorgen zijn om de achterblijvende ontwikkeling. Op speelse wijze en met aansprekende materialen wordt gedrag uitgelokt en geobserveerd. Op die manier kan het niveau van ontwikkeling op verschillende terreinen worden geschat. Denk hierbij aan taalvaardigheid, motoriek en denkvermogen. Bij zeer jonge kinderen moet de uitslag van een test, meer nog dan bij oudere kinderen, worden gezien als een momentopname en indicatief. Wij zullen in onze verslaglegging dan ook terughoudend zijn met het vermelden van scores. 

Daarnaast kan het zijn dat een ouder kind een verwacht ontwikkelingsniveau heeft van 0-4 jaar, ook die kinderen zijn bij ons van harte welkom voor een ontwikkelingsonderzoek. 

Bij het ontwikkelingsonderzoek wordt gebruik gemaakt van de Bayley- III-NL, de SON-R 2-8 of de WPPSI-IV-NL.