Intelligentie- en ontwikkelingsonderzoek

De Kinderacademie Groningen is gespecialiseerd in intelligentieonderzoek en leerproblematiek bij kinderen en jongeren en algemeen ontwikkelingsonderzoek bij jonge kinderen.

Intelligentieonderzoek
Intelligentieonderzoek doen wij doorgaans vanaf 6/ 7 jaar. Vanaf die leeftijd is er pas sprake van een meer stabiel niveau van cognitief functioneren. Met intelligentieonderzoek wordt allereerst een niveaubepaling gedaan. Zo krijgt u een goede indruk van het cognitieve niveau van uw kind in vergelijking met andere kinderen. Naast deze algemene niveaubepaling worden scores verkregen op verschillende domeinen, zoals visuele verwerkingssnelheid, het vermogen tot abstract denken en verbale begripsvaardigheden. Op deze manier krijgt u ook een indruk van het cognitieve profiel. Naast dat we in ons verslag de scores weergeven, leggen we uit hoe de intelligentietest is opgebouwd en wat de verschillende vaardigheidsgebieden inhouden. Daarnaast beschrijven we hoe de werkhouding was van uw kind, denk aan het vermogen tot het richten van de aandacht, het omgaan met moeilijke taken en het contact met de onderzoeker.

Bij de Kinderacademie Groningen doen wij géén onderzoek naar hoogbegaafdheid. Wel bent u bij ons van harte welkom voor een afname van een intelligentietest in het kader van toelating tot hoogbegaafdenonderwijs. 

Ontwikkelingsonderzoek
De Kinderacademie Groningen heeft ruime ervaring in het onderzoeken van zeer jonge kinderen (0-5 jaar). Wij onderzoeken kinderen waarbij zorgen zijn om de achterblijvende ontwikkeling. Op speelse wijze en met aansprekende materialen wordt gedrag uitgelokt en geobserveerd. Op die manier kan het niveau van ontwikkeling op verschillende terreinen worden geschat. Denk hierbij aan taalvaardigheid, motoriek en denkvermogen. Bij zeer jonge kinderen moet de uitslag van een test, meer nog dan bij oudere kinderen, worden gezien als een momentopname en indicatief. Wij zullen in onze verslaglegging dan ook terughoudend zijn met het vermelden van scores. 

Vergoeding

Vanaf januari 2018 wordt onze individuele diagnostiek vergoed door de Groningse gemeenten (het RIGG). Wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u via uw huisarts of via een Centrum voor Jeugd en Gezin een verwijzing krijgen. Wanneer u niet voor vergoeding in aanmerking komt, ontvangt u na afloop van een traject een factuur van ons. Mocht het betalen voor u een probleem vormen, dan kunt u dit aangeven. Wij zullen dan in overleg met u naar draagkracht factureren.