Training executieve functies

Executieve functies zijn de functies die ervoor zorgen dat we dingen kunnen organiseren, onze aandacht kunnen richten en impulsen onder controle kunnen houden. Verminderde executieve functies kunnen leiden tot problemen op school of thuis en liggen ten grondslag aan stoornissen als ADHD en Autisme. Met goed ontwikkelde executieve functies krijgen kinderen meer vat op hun denken, voelen en gedrag. In het verlengde hiervan ligt het kunnen toepassen van de juiste leerstrategieën in het vervolgonderwijs. Slim genoeg zijn, maar toch onvoldoendes halen op toetsen, kan een gevolg zijn van het niet goed leren. Leren leren is vaak te weinig aan bod geweest in de basisschoolperiode.  Door middel van diagnostisch onderzoek wordt inzicht verkregen in  het executief functioneren van een kind en het effectief kunnen toepassen van leerstrategieën. 

Voor begeleiding en training wordt een uurtarief van 60 euro gehanteerd.  Voor de training met Brain Game Brian, moet daarnaast eenmalig een bedrag van 100 euro worden betaald. Dit is voor de aanschaf van de game en komt ten goede aan de stichting die het spel ontwikkelt en uitgeeft. 

In het verbeteren van het executief functioneren, maken we o.a. gebruik van Brain Game Brian, zie voor meer informatie gamingandtraining.nl.