Publicaties

De Kinderacademie Groningen publiceert artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften en in Nederlandstalige tijdschriften voor praktijk professionals. Hieronder een overzicht van de meest recente publicaties. 

Meest recente publicaties door onderzoekers van 
De Kinderacademie Groningen

Psychodiagnostiek van nul tot zes jaar: Ontwikkeling, Testgebruik en Casuïstiek

Gepubliceerd in april 2020

Het boek biedt informatie en technieken ter ondersteuning van het complexe proces van de individuele psychodiagnostiek bij jonge kinderen. Het is een praktische handleiding bij de selectie, afname en interpretatie van psychodiagnostsche instrumenten in de hulpverlening aan jonge kinderen en hun ouders. 

Open publicatie

Integratieve diagnostiek met de IDS-2

Gepubliceerd in maart 2020

Een bespreking van het theoretische model onderliggend aan de IDS-2 en resultaten uit klinische studies met deze nieuwe Intelligentie- en Ontwikkelingstest. Gepubliceerd in Kind en Adolescent (jubileumnummer).

Open publicatie

De Intelligentie- en Ontwikkelingsschalen-tweede editie (IDS-2)

Gepubliceerd in december 2019

In dit artikel wordt de IDS-2 beschreven en de waarde van dit instrument in de psychodiagnostiek door orthopedagogen en psychologen. Gepubliceerd in De Psycholoog.

Open publicatie

De Wechsler intelligentietests voor kinderen 5e editie: WISC-V

Gepubliceerd in november 2019

In dit artikel wordt ingegaan op de geschiedenis van de meest gebruikte intelligentietest wereldwijd, de Wechsler Intelligence Scales for Children (WISC) en de nieuwste versie hiervan, de WISC-V. Gepubliceerd in Neuropraxis. 

Open publicatie

Nieuwe intelligentietest: WISC-V-NL

Gepubliceerd in april 2019

Bewerker van de WISC-V-NL Selma Ruiter en collega Francien Geerds beschrijven de WISC-V-NL en de grote verschillen met de WISC-III-NL. Nieuwe inzichten rondom IQ tests en de nieuwe manier van interpreteren van de testresultaten worden op laagdrempelige wijze besproken. Gepubliceerd in Beter Begeleiden.

Open publicatie

De IQ-score is dringend aan modernisering toe

Gepubliceerd in april 2017

Veel kinderen en jongeren ondergaan een Intelligentietest. Het probleem bij de interpretatie is dat deze tests niet altijd hetzelfde meten. Afhankelijk van de gekozen test kan het IQ sterk variëren. Dit artikel is gepubliceerd in Kind & Adolescent Praktijk

Open publicatie

Difference or Delay? A comparison of Bayley-III Cognition item scores of young children with and without developmental disabilities

Gepubliceerd in maart 2017

Is the development of children with developmental disabilities only delayed compared to children with a typical development, or also qualitatively different? This is the focus of the ‘difference or delay paradigm’. The results described in this article confirm that qualitative differences in development are not to be excluded, especially in cases of severe developmental disabilities. 

Open publicatie


Publicaties vanaf 2010

Ruiter, S.A.J., Visser, L. & Timmerman, M.E. (2020). Integratieve diagnostiek met de Intelligence and Development Scales-2 (IDS-2). Kind Adolesc 41, 4–30 (. https://doi.org/10.1007/s12453-019-00229-0

Ruiter, S.A.J. & Geerds, F.G. (2019). Nieuwe Intelligentietest: de WISC-V-NL. Beter Begeleiden. Vakblad van de LBBO.

Hendriks, M.P.H., Van der Heijden, P.T., Van Dijk, M., Ruiter, S.A.J. & Van der Vlugt, H. (2019). De Wechsler intelligentietest voor kinderen, 5e editie: WISC-V. Neuropraxis, uitgave 3.

Koning, de, B., Ruiter, S. & Zonneveld, Van, L. (2019). De Intelligence and Development Scales-2 (IDS-2). De Psycholoog, 54, 12, p. 39-50.     

Visser, L., Vlaskamp, C. Emde, C., Ruiter, S.A.J. Timmerman, M.E. (2017). Difference or delay? A comparison of Bayley-III Cognition item scores of young children with and without developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities 71, 109-119. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2017.09.022.

Ruiter, S.A.J., Hurks, P.P.M. & Timmerman, M.E. (2017). IQ-score is dringend aan modernisering toe: naar een nieuwe interpretatie en classificatie van de geschatte intelligentie. Kind en AdolescentPraktijk, vol. 16, 1, pp. 16-23. DOI: 10.1007/s12454-017-0005-y. 

 Zwanenburg, R.J., Ruiter, S.A.J., Heuvel, E.R. van den, Flapper, B., Ravenswaaij, C.M.A. van (2016). Developmental phenotype in Phelan-McDermid (22q13.3 deletion) syndrome: a systematic and prospective study in 35 children. Journal of Neurodevelopmental Disorders, apr.26;8:16. DOI:10.1186/s11689-016-9150-0. eCollection 2016.

Zwanenburg, R.J. Bocca, G., Ruiter, S.A.J., Dillingh, J., Flapper, B., Heuvel, E.R., Ravenswaaij, C.M.A., van (july 2016 accepted for publication). Effect of intranasal insulin on development and behaviour in Phelan-McDermid syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.European Journal of Human Genetics, Dec:24(12): 1696-1701. DOI: 10.1038/ejhg.2016.109.  

Visser, L., Van der Meulen, B.F., Ruiter, S.A.J., & Boers, E. (2016). Grenzen van grenzentests. In: J. Knot-Dickscheit, A.M.N. Huyghen, H.J.M. Janssen, W.J. Post, I. Haakma & H. Grietens (red.), Orthopedagogiek maakt het verschil!. Den Haag: Acco. 

Ruiter, S.A.J., & Visser, L. (2015). Bayley-III-Nl Standaard en Special Needs Addition. Meting van de ontwikkeling van baby’s en peuters. In W.C.M. Resing: Psychodiagnostiek; Handboek intelligentietheorie en testgebruik. Amsterdam: Pearson. 

Visser, L., Ruiter, S., van der Meulen, B., Ruijssenaars, A., & Timmerman, M. (2015). Dynamic assessment with the Bayley-III among young children with developmental disabilities. Journal of Cognitive Education and Psychology.14, 1, p. 126-142 17. 

Ruijssenaars, W., Hamers, J. H. M., Leseman, P. P. M., & Ruiter, S. A. J. (2014). Leergeschiktheid, leertests en onderwijs. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer, & G. Albrecht (Eds.), Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten.(pp. 571-593). Utrecht: De Tijdstroom.

Ruiter, S. A. J., van Hunen, P., & Timmerman, M. (2014). Evaluatie van de psychometrische kwaliteiten van de BAYLEY-III-NL Adaptief gedrag vragenlijst voor jonge kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek53(4), 155-166.

Visser, L., Ruiter, S.A.J., van der Meulen, B.F., Ruijssenaars, A.J.J.M., & Timmerman, M.E. (2014). De Bayley-III-NL Special Needs Addition (SNA): Eigenschappen en onderzoek. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53 (12), 493-505.            

Visser, L., Ruiter, S.A.J., Van der meulen, B.F., Ruijssenaars, A.J.J.M., & Timmerman, M.E. (2014). Accommodating the Bayley-III for Motor and/or Visual Impairment: a comparative pilot study. Pediatric Physical Therapy, 26 (1), 57-67. 

Hulzebos, CV, Dijk, PH, van Imhoff, DE, Bos, AF, Lopriore, E, Offringa, M, Ruiter, SAJ, van Braeckel, KNJA, Krabbe, PFM, Quik, EH, van Toledo-Eppinga, L, Nuytemans, DHGM, van Wassenaer-Leemhuis, AG, Benders, MJN, Korbeeck-van Hof, KKM, van Lingen, RA, Jebbink, LJMG, Liem, D, Mansvelt, P, Buijs, J, Govaert, P, van Vliet, I, Mulder, TLM, Wolfs, C, Fetter, WPF, Laarman, C & BARTrial Study Grp, (2014). 'The Bilirubin Albumin Ratio in the Management of Hyperbilirubinemia in Preterm Infants to Improve Neurodevelopmental Outcome: A Randomized Controlled Trial - BARTrial' PLoS ONE, vol 9, no. 6, 99466, pp. e99466., 10.1371/journal.pone.0099466

Visser, L., Ruiter, S.A.J., Van der Meulen, B.F., Ruijssenaars, A.J.J.M., & Timmerman, M.E. (2012). A review of standardized developmental assessment instruments for young children and their applicability for children with special needs. Journal of Cognitive Education and Psychology, 11 , 102-127.

Ruiter, S.A.J., Nakken, H., Janssen, H.J.M., Van der Meulen, B.F., Looijestijn, P.L. (2011). Adaptive assessment of young children with visual impairment. British Journal of Visual Impairment, 29 (2), 93-112.

Visser, L., Ruiter, S., van der Meulen, B., Timmerman, M., & Ruijssenaars, W. (2010). Dynamic Assessment with the Bayley-III: A Standardised Diagnostic Instrument 1-42 months. Poster session presented at Symposium in honour of Paul van Geert, ‘A Process Approach to Education and Development’, Groningen, Netherlands.

Ruiter, S.A.J., Nakken, Van der Meulen, B.F., & Lunenborg, C.B. (2010). Low motor assessment: a comparative pilot study with young children with and without motor impairment. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 22, 33-46. 

Roze, E., Meijer, L. Van Braeckel, K.N.J.A., Ruiter, S.A.J., Bruggink, J.L.M., & Bos, A.F. (2010). Developmental trajectories form birth to school age in healthy termborn children. Pediatrics, 126, 5.  

Ruiter, S. A. J., Visser, L., Van der Meulen, B. F., Timmerman, M. E., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (2010). Adaptive developmental assessment of young children with cognitive and/or functional impairments. In E. J. Knorth, M. E. Kalverboer & J. Knot-Dickscheit (Eds.), Inside out. How interventions in child and family care work: An international source book(pp. 589-592). Antwerp: Garant Publishers.