Dyslexie en Dyscalculie 

Wij doen lees- en spellingonderzoeken bij kinderen en jongeren uit het basis- en voortgezet onderwijs. Voordat wij zo'n onderzoek kunnen uitvoeren bij een kind op de basisschool, hebben wij de toetsgegevens van de afgelopen jaren nodig. Om een diagnose dyslexie bij een kind op de basisschool te mogen vaststellen moet er sprake zijn van didactische resistentie, dat wil zeggen dat uw kind lees/spellingproblemen heeft ondanks extra ontvangen hulp en ondersteuning. Daarom is het tevens van belang dat wij van u of van school een overzicht ontvangen welke hulp er geweest is, hoe intensief, hoe lang en met welk resultaat. 

 Wij doen ook rekenonderzoek bij kinderen en jongeren. Dit onderzoek kunt u aanvragen voor uw kind vanaf groep 5 van de basisschool tot en met klas 2 van de middelbare school. Een rekenonderzoek is altijd inclusief een intelligentie-onderzoek om de diagnose dyscalculie goed onderbouwd te kunnen vaststellen.