Werkwijze

We doen onderzoek bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Omdat we een kleine praktijk zijn, krijgt u snel en persoonlijk antwoord van ons. U heeft direct contact met de gedragsdeskundigen. Wij vinden het belangrijk dat u de ondersteuning krijgt op de manier die u wilt en zetten daar graag een extra stap voor. Als het nodig is, kunnen wij een beroep doen op de collega’s uit ons uitgebreide netwerk om aanvullende expertise te leveren.

Het traject

De gedragsdeskundigen van de Kinderacademie overleggen met u over uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen. Zorgvuldigheid en respect staan hierbij voor ons voorop. Als u na een eerste gesprek besluit met ons samen te willen werken, dan doet de gedragswetenschapper een voorstel voor de inhoud van het diagnostisch onderzoek of van de behandeling. Mocht u een verwijzing hebben voor psychodiagnostisch onderzoek en in een gemeente in Groningen wonen, dan worden de kosten vergoed. Dit handelen wij verder voor u af. Kosten voor niet vergoede zorg factureren wij na afloop. 

U kunt bij ons terecht voor onderzoek naar

  • Intelligentie
  • Hoogbegaafdheid
  • Algemene ontwikkeling (van jonge kinderen)
  • Dyslexie 
  • Leervoorwaarden 
  • Executieve functies
  • Schooladvies/ profielkeuze 
  • Faalangst
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling 


Contact

U kunt zelf contact opnemen met de Kinderacademie Groningen.

Samenwerking

De Kinderacademie maakt gebruik van de kennis en ervaring van specialisten uit het vakgebied. Deze specialisten kennen wij door ons uitgebreide netwerk en hebben bewezen waardevolle aanvullende expertise te kunnen leveren.

Klachtenregeling

De medewerkers van de Kinderacademie Groningen laten zich leiden door de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO) www.nvo.nl

Als lid van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundige zijn wij gebonden aan de ethische regels van die beroepscode. De beroepscode beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen.

Heeft u een klacht, bespreek die dan eerst met ons. Als dat niet lukt of we komen er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de NVO.