Orthopedagogische praktijk en onderzoeksbureau

Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek van ontwikkelings- en leerproblematiek van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Als volwassene bent u echter ook van harte welkom bij ons voor een intelligentieonderzoek. Daarnaast bieden wij trainingen aan om het werkgeheugen te verbeteren. 

We trainen gedragswetenschappers in de afname van intelligentietests en doen in samenwerking met universiteiten en uitgevers normerings- en validatieonderzoek van nieuwe tests. 

De Kinderacademie

In onze praktijk kunt u terecht voor uw vraag naar leer - en ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind en executief functioneren van uw kind of wanneer u wilt weten welk schooltype het best passend is. Als volwassene kunt u een intelligentieonderzoek bij ons laten doen. Ook zijn kinderen en volwassenen welkom om een training van het werkgeheugen te volgen. 

Lees meer

Wij geven geaccrediteerde trainingen aan professionals over de afname van verschillende intelligentietests, zoals de Bayley-III-NL, WISC-V-NL en de IDS-2. En we verzorgen postmaster-onderwijs over intelligentie- en ontwikkelingsdiagnostiek bij verschillende opleidingsinstituten. 

Lees meer

Wij beschikken over uitgebreide expertise op het gebied van testontwikkeling, dataverzameling voor normerings- en follow-up onderzoek en data-analyse en normeren. Hierin werken we samen met uitgevers en universiteiten.

Lees meer

De Kinderacademie Groningen

De Kinderacademie Groningen is een kleinschalige praktijk waar kinderen, jongeren en volwassenen van harte welkom zijn voor onderzoek of het volgen van een training. 

Actueel trainingsaanbod

Online IQ- Intervisie: Interpretatie en Verslaglegging van IQ tests

Deze bijeenkomst heeft tot doel om de meest gestelde vragen over intelligentieonderzoek te beantwoorden en tips en adviezen te geven voor de interpretatie en verslaglegging van de meest gebruikte IQ tests in Nederland. De kosten zijn 75 euro per persoon. 

Lees meer

Word lid

Word lid van De Kinderacademie en ontvang waardevolle informatie over en persoonlijke hulp bij het gebruik van de belangrijkste IQ tests die we in Nederland gebruiken.