Orthopedagogische praktijk en onderzoeksbureau

Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek van algemene ontwikkelings- en leerproblematiek van kinderen en jongeren.

We trainen gedragswetenschappers in de afname van intelligentietests en doen in samenwerking met universiteiten en uitgevers normerings- en validatieonderzoek van nieuwe tests. 

De Kinderacademie

Meld je aan voor een normeringsonderzoek!

Wij zijn op zoek naar kinderen voor de normeringsonderzoek van de nieuwe Schlichting Taaltest.

In onze praktijk kunt u terecht met al uw vragen over de ontwikkeling van uw kind, de leermogelijkheden van uw kind en welke begeleiding of schooltype het best passend is.

Lees meer

Wij geven geaccrediteerde trainingen aan professionals over de afname van verschillende intelligentietests, zoals de Bayley-III-NL, WISC-V-NL en de IDS-2. En we verzorgen postmaster-onderwijs over intelligentie- en ontwikkelingsdiagnostiek bij verschillende opleidingsinstituten. 

Lees meer

Wij beschikken over uitgebreide expertise op het gebied van testontwikkeling, dataverzameling voor normerings- en follow-up onderzoek en data-analyse en normeren. Hierin werken we samen met uitgevers en universiteiten.

Lees meer

De Kinderacademie Groningen

De Kinderacademie Groningen is een kleinschalige praktijk waar u terecht kunt met vragen over het leervermogen van uw kind, de  ontwikkeling op specifieke gebieden of het gedrag. Wij zijn specialisten op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen en op het gebied van leer- en gedragsproblematiek van kinderen en jongeren. 

Actueel trainingsaanbod

IDS-2: Toepassing en Interpretatie & Verslaglegging

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in toepassing en interpretatie van de IDS-2. De uitgever van de test Hogrefe Uitgevers BV en de Kinderacademie Groningen organiseren gezamenlijk deze trainingen. 

Lees meer
Er zijn momenteel geen trainingsmomenten gepland.
Hou onze site in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Word lid

Word lid van De Kinderacademie en ontvang waardevolle informatie over en persoonlijke hulp bij het gebruik van de belangrijkste IQ tests die we in Nederland gebruiken.