Online IQ- Intervisie: Interpretatie en Verslaglegging van IQ tests

Deze bijeenkomst heeft tot doel om de meest gestelde vragen over intelligentieonderzoek te beantwoorden en tips en adviezen te geven voor de interpretatie en verslaglegging van de meest gebruikte IQ tests in Nederland. De kosten zijn 75 euro per persoon. 

Bedoeld voor professionals die behoefte hebben aan hulp en ondersteuning bij de uitvoering en interpretatie van intelligentieonderzoek.

Hoe moet ik een intelligentieprofiel interpreteren?

Waarvoor dient een baserate? 

Mag ik een Totaal-IQ noemen in de verslaglegging als er grote scoreverschillen zijn in het onderliggende scoreprofiel?

Voor welke test moet ik kiezen als ik hoogbegaafdheid of een leerachterstand vermoed?

Dit zijn enkele van de vragen die wij vaak krijgen. We merken dat er een grote behoefte is aan meer ondersteuning in de interpretatie en verslaglegging van intelligentieonderzoek.

Daarom bieden wij een online intervisie waarbij wij en uw medeprofessionals met u meedenken. Het is mogelijk om casuïstiek, vragen of discussiepunten op te sturen, doe dit wel tijdig in verband met voorbereidingstijd.

Onder leiding van Selma Ruiter van de Kinderacademie Groningen.