Testtrainingen en onderwijs aan professionals 

De Kinderacademie Groningen geeft trainingen en onderwijs in heel Nederland op het gebied van intelligentie- en algemene ontwikkelingsdiagnostiek bij (jonge) kinderen en jongeren. Wij zijn verantwoordelijk voor alle officiële en geaccrediteerde trainingen in de WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL, IDS-2 en Bayley-III-NL in heel Nederland. 

Naast specifieke testtrainingen verzorgen wij ook cursussen over diagnostiek van intelligentie en algemene leervaardigheden met veel aandacht voor het interpreteren van de testresultaten en handelingsgerichte verslaglegging. Zie hiervoor de website van KINGNascholing.

Op de website van uitgever Pearson en uitgever Hogrefe vindt u de data van relevante trainingen en cursussen in de Bayley-III-NL, WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL en IDS-2 gegeven door Dr. Selma Ruiter en kunt u zich aanmelden. 

Professionals

Bayley-III-NL Motoriekschalen

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de Bayley-III. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.     

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

Bayley-III-NL Training (2 dagen)

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de Bayley-III-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.   

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

Bayley-III-NL Verdieping Motoriekschalen

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de Bayley-III. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.       

Lees meer
Er zijn momenteel geen trainingsmomenten gepland.
Hou onze site in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bayley-III-NL Verdiepingstraining

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de Bayley-III. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.     

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

IDS-2: Toepassing en Interpretatie & Verslaglegging

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in toepassing en interpretatie van de IDS-2. De uitgever van de test Hogrefe Uitgevers BV en de Kinderacademie Groningen organiseren gezamenlijk deze trainingen. 

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

Interpreteren & Rapporteren bij Intelligentieonderzoek

De Kinderacademie Groningen geeft in opdracht van KING nascholing de geaccrediteerde cursus Interpreteren en Rapporteren bij Intelligentieonderzoek. 

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

IQ Intervisie webinar: Interpretatie en Verslaglegging van IDS-2

Deze bijeenkomst heeft tot doel om de meest gestelde vragen te beantwoorden en tips en adviezen te geven voor de interpretatie en verslaglegging van de IDS-2. 

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

IQ Intervisie webinar: Interpretatie en Verslaglegging van IQ tests.

Deze bijeenkomst heeft tot doel om de meest gestelde vragen over intelligentieonderzoek te beantwoorden en tips en adviezen te geven voor de interpretatie en verslaglegging van de meest gebruikte IQ tests in Nederland. 

Lees meer
Er zijn momenteel geen trainingsmomenten gepland.
Hou onze site in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Onderwijs, Diagnostiek en Begeleiding in de Klas

In deze cursus wordt geleerd hoe professionals effectief gebruik kunnen maken van de belangrijke psychodiagnostische instrumenten (module 1) en hoe consultatie- en evaluatietechnieken bij kunnen dragen aan het diagnostisch proces en de vertaling naar adviezen en begeleiding (module 2). De cursus omvat in totaal 4 dagen, maar is onderverdeeld in 2 modules. De modules kunnen afzonderlijk van elkaar gevolgd worden. 

Lees meer
Er zijn momenteel geen trainingsmomenten gepland.
Hou onze site in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Training normeringsonderzoek nieuwe Schlichting Taaltest

Vrijdag 17 maart 9.30 uur -14.30 uur in Houten

Lees meer
Er zijn momenteel geen trainingsmomenten gepland.
Hou onze site in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

WISC-V-NL Basistraining

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de WISC-V-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy. 

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

WISC-V-NL Conversietraining

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de WISC-V-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.   

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

WISC-V-NL Verdiepingstraining

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de WISC-V-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.   

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

WPPSI-IV-NL Basistraining

Heb je weinig ervaring in het gebruik van de WPPSI-IV-NL en wil je graag snel en goed aan de slag met deze test? Volg dan deze online training. In deze online training maak je kennis met de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen tussen de 2,5 en 7 jaar; de WPPSI-IV-NL

Wat leer je? 
Na afloop van deze training  
- Ben je op de hoogte van de belangrijkste achtergrondinformatie over de WPPSI-IV-NL: Doelen, structuur en inhoud;  
- Ken je tot in detail de afnameprocedure van alle subtests;
- Ken je tot in detail de scoringsprocedure van alle subtests;
- Ben je op de hoogte van de basisprincipes van de interpretatie van de scores van het IQ en de indexscores.

Opzet online training 
In de online training komen alle subtests qua meetpretentie, toepassing en gebruik aan bod, waarbij de valkuilen in afname en scoring toe gelicht worden. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van filmmateriaal met afnames. 

Voor wie 
Deze training is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen en psychodiagnostisch werkenden. 

Deze training is ook geschikt voor:  
- Starters en/of personen die er enige tijd uit zijn geweest en die nog weinig (actuele) testervaring hebben; 
- Studenten met interesse in de WPPSI-IV-NL.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd


Voor meer informatie, zie https://www.pearsonclinical.nl/wppsi-iv-nl-online-basistraining-afname-en-scoring

Lees meer
Er zijn momenteel geen trainingsmomenten gepland.
Hou onze site in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

WPPSI-IV-NL Conversie training

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de WPPSI-IV-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.   

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

Word lid

Word lid van De Kinderacademie en ontvang waardevolle informatie over en persoonlijke hulp bij het gebruik van de belangrijkste IQ tests die we in Nederland gebruiken.