Testtrainingen en onderwijs aan professionals 

De Kinderacademie Groningen geeft trainingen en onderwijs in heel Nederland op het gebied van intelligentie- en algemene ontwikkelingsdiagnostiek bij (jonge) kinderen en jongeren. Wij zijn verantwoordelijk voor alle officiële en geaccrediteerde trainingen in de WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL, IDS-2 en Bayley-III-NL in heel Nederland. 

Naast de genoemde specifieke testtrainingen verzorgen wij ook een cursus over diagnostiek van intelligentie en algemene leervaardigheden met veel aandacht voor het CHC-model, het interpreteren van de testresultaten en handelingsgerichte verslaglegging. 

We organiseren intern met enige regelmaat online intervisies over IQ-tests in het algemeen of over de IDS-2, tijdens de intervisie is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen. Ook organiseren wij zelf de IDS-2 training op locatie. Tot slot geven wij de  online cursus Vroegdiagnostiek 0-5, interpreteren en rapporteren van ontwikkelings- en intelligentieonderzoek.

Professionals

Online IQ- Intervisie: Interpretatie en Verslaglegging van IQ tests

Deze bijeenkomst heeft tot doel om de meest gestelde vragen over intelligentieonderzoek te beantwoorden en tips en adviezen te geven voor de interpretatie en verslaglegging van de meest gebruikte IQ tests in Nederland. De kosten zijn 75 euro per persoon. 

Lees meer

Online Intervisie IDS-2 Interpretatie en Verslaglegging van IDS-2

Deze heeft tot doel om de meest gestelde vragen te beantwoorden en tips en adviezen te geven voor de interpretatie en verslaglegging van de IDS-2. De kosten zijn 75 euro per persoon.

Lees meer

WISC-V-NL Basistraining

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de WISC-V-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy. 

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

WISC-V-NL Conversietraining

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de WISC-V-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

WISC-V-NL Verdiepingstraining

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de WISC-V-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

WPPSI-IV-NL Basistraining

Heb je weinig ervaring in het gebruik van de WPPSI-IV-NL en wil je graag snel en goed aan de slag met deze test? Volg dan deze online training. In deze online training maak je kennis met de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen tussen de 2,5 en 7 jaar; de WPPSI-IV-NL

Wat leer je? 
Na afloop van deze training  
- Ben je op de hoogte van de belangrijkste achtergrondinformatie over de WPPSI-IV-NL: Doelen, structuur en inhoud;  
- Ken je tot in detail de afnameprocedure van alle subtests;
- Ken je tot in detail de scoringsprocedure van alle subtests;
- Ben je op de hoogte van de basisprincipes van de interpretatie van de scores van het IQ en de indexscores.

Opzet online training 
In de online training komen alle subtests qua meetpretentie, toepassing en gebruik aan bod, waarbij de valkuilen in afname en scoring toe gelicht worden. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van filmmateriaal met afnames. 

Voor wie 
Deze training is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen en psychodiagnostisch werkenden. 

Deze training is ook geschikt voor:  
- Starters en/of personen die er enige tijd uit zijn geweest en die nog weinig (actuele) testervaring hebben; 
- Studenten met interesse in de WPPSI-IV-NL.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd

Voor meer informatie, zie https://www.pearsonclinical.nl/wppsi-iv-nl-online-basistraining-afname-en-scoring

Lees meer
Er zijn momenteel geen trainingsmomenten gepland.
Hou onze site in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Online cursus Vroegdiagnostiek 0-5 jaar

De Kinderacademie Groningen verzorgt de cursus vroegdiagnostiek 0-5 - rapporteren en interpreteren van ontwikkelings- en intelligentiediagnostiek. De cursus wordt online gegeven. (Accreditatie in aanvraag)

Lees meer

WPPSI-IV-NL Conversie training

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de WPPSI-IV-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

Online cursus IDS-2

Vraag je je af of het aanschaffen van de IDS-2 meerwaarde heeft ten opzichte van andere intelligentietests? Of gebruik je de IDS-2 al en heb je vragen hierover? De cursus gaat in op het CHC-model waarop de IDS-2 is gebaseerd. Deelname aan deze cursus vergroot het gebruikersgemak van de IDS-2 en stelt je in staat om de scores op de juiste manier te interpreteren en hierover te rapporteren. 

Selma Ruiter verzorgt deze online cursus die start om 9:00 en eindigt om 16:00. De kosten bedragen €220.

Op dit moment is er nog geen nieuwe datum bekend. Heb je belangstelling om deel te nemen, dan vernemen we dat graag via: info@dekinderacademie.com of via de aanmeldlink. 

 Accreditatie (6 punten toegekend bij SKJ, NVO, NIP en VVP)

Lees meer
Er zijn momenteel geen trainingsmomenten gepland.
Hou onze site in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Word lid

Word lid van De Kinderacademie en ontvang waardevolle informatie over en persoonlijke hulp bij het gebruik van de belangrijkste IQ tests die we in Nederland gebruiken.