Testtrainingen en onderwijs aan professionals 

De Kinderacademie Groningen geeft trainingen en onderwijs op het gebied van intelligentie- en algemene ontwikkelingsdiagnostiek bij (jonge) kinderen en jongeren. Wij zijn verantwoordelijk voor alle officiële en geaccrediteerde trainingen in de WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL, IDS-2 en Bayley-III-NL in heel Nederland. 

Naast de genoemde specifieke testtrainingen verzorgen wij ook een cursus over diagnostiek van intelligentie en algemene leervaardigheden met veel aandacht voor het CHC-model, het interpreteren van de testresultaten en handelingsgerichte verslaglegging. Ook geven wij de online cursus Vroegdiagnostiek 0-5, interpreteren en rapporteren van ontwikkelings- en intelligentieonderzoek. Overigens is het ook mogelijk om alle cursussen op locatie of incompany te laten plaatsvinden.

We organiseren intern met enige regelmaat online intervisies over IQ-tests in het algemeen of over de IDS-2, tijdens de intervisie is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen. 

Professionals

Online IQ- Intervisie: Interpretatie en Verslaglegging van IQ tests

Deze bijeenkomst heeft tot doel om de meest gestelde vragen over intelligentieonderzoek te beantwoorden en tips en adviezen te geven voor de interpretatie en verslaglegging van de meest gebruikte IQ tests in Nederland. De kosten zijn 75 euro per persoon. 

Lees meer

Training IDS-2 in Zwolle

Vraag je je af of het aanschaffen van de IDS-2 meerwaarde heeft ten opzichte van andere intelligentietests? Of gebruik je de IDS-2 al en heb je vragen hierover? De cursus gaat in op het CHC-model waarop de IDS-2 is gebaseerd. Deelname aan deze cursus vergroot het gebruikersgemak van de IDS-2 en stelt je in staat om de scores op de juiste manier te interpreteren en hierover te rapporteren.  

Lees meer

WISC-V-NL Basistraining

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de WISC-V-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy. 

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

WISC-V-NL Conversietraining

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de WISC-V-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

WISC-V-NL Verdiepingstraining

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de WISC-V-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.

Lees meer

Deze training wordt extern verzorgd. U kunt zich individueel inschrijven voor een geplande bijeenkomst. Vanaf een groep van 10 personen kan de training ook incompany georganiseerd worden.

Online cursus Vroegdiagnostiek 0-5 jaar

De Kinderacademie Groningen verzorgt de cursus vroegdiagnostiek 0-5 rapporteren en interpreteren van ontwikkelings- en intelligentiediagnostiek voor kinderen in de voorschoolse leeftijd. Neem contact met ons op voor een  incompany cursus of een cursus op locatie. Accreditatie voor NVO, SKJ, NIP en VVP (7 punten). 

Lees meer

Online cursus IDS-2

Vraag je je af of het aanschaffen van de IDS-2 meerwaarde heeft ten opzichte van andere intelligentietests? Of gebruik je de IDS-2 al en heb je vragen hierover? De cursus gaat in op het CHC-model waarop de IDS-2 is gebaseerd. Deelname aan deze cursus vergroot het gebruikersgemak van de IDS-2 en stelt je in staat om de scores op de juiste manier te interpreteren en hierover te rapporteren. 

Selma Ruiter verzorgt deze online cursus die start om 9:00 en eindigt om 16:00. De kosten bedragen €220.

 Deelnemen? Meld je aan via de aanmeldlink. 

 Accreditatie (6 punten toegekend bij SKJ, NVO, NIP en VVP)

Lees meer

Online Intervisie IDS-2 Interpretatie en Verslaglegging van IDS-2

Deze heeft tot doel om de meest gestelde vragen te beantwoorden en tips en adviezen te geven voor de interpretatie en verslaglegging van de IDS-2. De kosten zijn 75 euro per persoon.

Lees meer

Word lid

Word lid van De Kinderacademie en ontvang waardevolle informatie over en persoonlijke hulp bij het gebruik van de belangrijkste IQ tests die we in Nederland gebruiken.