Interpreteren & Rapporteren bij Intelligentieonderzoek

De Kinderacademie Groningen geeft in opdracht van KING nascholing de geaccrediteerde cursus Interpreteren en Rapporteren bij Intelligentieonderzoek. 

Inhoud

Het CHC model is hét onderliggende intelligentiemodel van de huidige generatie algemene intelligentietests, zoals de WPPSI-IV-NL, Rakit-2, WISC-V-NL, WAIS-IV-NL en de IDS-2. Het CHC model biedt een theoretische én empirische onderbouwing van de inhoud van deze intelligentietests. Grofweg bestaat het model uit 10 vaardigheidsgebieden die een grote samenhang hebben met het algemene intelligentieniveau (IQ of G-factor). Elke subtest van deze intelligentietests behoort tot een vaardigheidsgebied van dit CHC model. 

De meest gebruikte intelligentietests (waaronder de WISC-V en de IDS-2) zullen worden besproken en met elkaar vergeleken. Wanneer gebruik je welke test, hoe interpreteer je de resultaten, hoe rapporteer je daar vervolgens over in een verslag en wat leveren de resultaten de professional op met betrekking tot handelingsgericht kunnen adviseren?

Toetsing zal bestaan uit de opdracht om een intelligentieonderzoek voor te bereiden, uit te voeren, te interpreteren en hierover te rapporteren, volgens de richtlijnen die worden aangeboden tijdens de cursus. De rapportage en de reflectie op het eigen functioneren, zal van feedback worden voorzien en beoordeeld.


Voor verdere informatie of deelname, zie https://www.kingnascholing.nl/cursussen/interpreteren-en-rapporteren-bij-intelligentieonderzoek#main