WISC-V-NL Conversietraining

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de WISC-V-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.

Inhoud

Tijdens de training wordt met name aandacht besteed aan de verschillen tussen de WISC-III en de WISC-V waarbij vooral de interpretatie en verslaglegging veel aandacht krijgt. Er is voldoende tijd voor oefening in afname en scoring. De interpretatie is echter het belangrijkste onderwerp van de training. Hierbij wordt gebruik gemaakt van filmmateriaal en casussen.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Uitleg van de theoretische basis, nieuwe teststructuur en CHC model
  • Kort doornemen van nieuwe subtests
  • Toelichting indexen en processcores
  • Interpretatie en verslaglegging.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor: kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch werkenden, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen. Bij de Conversietraining gaan we er vanuit dat er al enige ervaring is met testen in het algemeen.

Voor verdere informatie of voor deelname, zie https://www.pearsonacademy.nl/wisc-v-conversietraining