WISC-V-NL Verdiepingstraining

De Kinderacademie Groningen verzorgt de officiële en geaccrediteerde trainingen in de WISC-V-NL. Deze worden georganiseerd door Pearson Academy.

Van IQ en Profielanalyse naar Adviezen voor de Praktijk 

Je hebt de WISC-V-NL afgenomen en weet nu de IQ score en de eventuele sterke en zwakke punten in de opbouw van dat IQ, maar welke vertaalslag is nu mogelijk naar de praktijk en welke concrete adviezen zijn passend en bruikbaar? De volgende onderwerpen komen aan bod:– Valkuilen in de afname en scoring van de WISC-V-NL– Wanneer is er sprake van een harmonisch of een disharmonisch profiel?– Hoe kun je als gedragsdeskundige een verschil tussen Indexscores interpreteren en beschrijven in je rapportage?– Hoe kun je de scores op de primaire en secundaire indexen begrijpelijk verwoorden in een rapportage en verbinden aan handelingsgerichte adviezen?– Wat zijn de do’s and don’ts in het interpreteren van de resultaten van de WISC-V-NL? 

Doelstelling

De training vergroot de kennis over de interpretatie van de resultaten bij het inzetten van de WISC-V-NL. Tevens krijg je handvatten om een gedegen rapportage hiervan te maken.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor gedragsdeskundigen die zich willen verdiepen in de interpretatie van de WISC-V-NL. Ruime ervaring in het gebruik wordt verondersteld.

Voor verdere informatie of voor deelname, zie https://www.pearsonclinical.nl/wisc-v-nl-verdiepingstraining