Publicaties

De Kinderacademie Groningen publiceert artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften en in Nederlandstalige tijdschriften voor praktijk professionals. Hieronder een overzicht van de meest recente publicaties. 


Publicaties vanaf 2010

Ruiter, S.A.J. & Visser, L. (2021). Bayley-III-NL Standaard en Special Needs Addition: meting van de ontwikkeling van baby’s en peuters. In: W.C.M. Resing (red.), Handboek Intelligentietheorie en testgebruik, 2e editie. Amsterdam: Pearson Benelux BV.

Ruiter, S.A.J., Visser, L. & Timmerman, M.E. (2021). IDS-2 Intelligentie- en ontwikkelingsschalen: intelligentie, executief functioneren en algemene ontwikkeling. In: W.C.M. Resing (red.), Handboek Intelligentietheorie en testgebruik, 2e editie. Amsterdam: Pearson Benelux BV. 

Hendriks, M.P.H., Ruiter, S.A.J. & Schittekatte, M. (2021). WISC-V-NL: intelligentiemeting bij kinderen en adolescenten. In: W.C.M. Resing (red.), Handboek Intelligentietheorie en testgebruik, 2e editie. Amsterdam: Pearson Benelux BV. 

Ruiter, S.A.J., Visser, L. & Timmerman, M.E. (2020). Integratieve diagnostiek met de Intelligence and Development Scales-2 (IDS-2). Kind Adolesc 41, 4–30 (. https://doi.org/10.1007/s12453-019-00229-0

Hurks, P., Meulen, M. van der, Ruiter, S., & Hendriksen, J. (red.) (2020). Psychodiagnostiek van nul tot zes jaar: Ontwikkeling, Testgebruik en Casuïstiek. Amsterdam: Pearson Benelux BV.

Ruiter, S.A.J. & Visser, L. (2020). Testgebruik bij zeer jonge kinderen en kinderen met beperkingen. In: P. Hurks, M. van der Meulen, S. Ruiter & J. Hendriksen, Psychodiagnostiek van nul tot zes jaar: Ontwikkeling, Testgebruik en Casuïstiek. Amsterdam: Pearson Benelux BV.                                  

Ruiter, S.A.J. & Geerds, F.G. (2019). Nieuwe Intelligentietest: de WISC-V-NL. Beter Begeleiden. Vakblad van de LBBO.

Hendriks, M.P.H., Van der Heijden, P.T., Van Dijk, M., Ruiter, S.A.J. & Van der Vlugt, H. (2019). De Wechsler intelligentietest voor kinderen, 5e editie: WISC-V. Neuropraxis, uitgave 3.

Koning, de, B., Ruiter, S. & Zonneveld, Van, L. (2019). De Intelligence and Development Scales-2 (IDS-2). De Psycholoog, 54, 12, p. 39-50.     

Grob, A. & Hagmann-von Arx, P. (2018b). IDS-2. Intelligentie- en Ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren. Verantwoording en psychometrie. Nederlandstalige bewerking: S.A.J. Ruiter, L. Visser en M.E. Timmerman. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V.

Wechsler, D. (2017). WISC-V-NL Technische handleiding. Nederlandstalige bewerking: M.P.H. Hendriks, S.A.J. Ruiter, M. Schittekatte, A. Bos. Amsterdam: Pearson Benelux BV. 

Visser, L., Vlaskamp, C. Emde, C., Ruiter, S.A.J. Timmerman, M.E. (2017). Difference or delay? A comparison of Bayley-III Cognition item scores of young children with and without developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities 71, 109-119. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2017.09.022.

Ruiter, S.A.J., Hurks, P.P.M. & Timmerman, M.E. (2017). IQ-score is dringend aan modernisering toe: naar een nieuwe interpretatie en classificatie van de geschatte intelligentie. Kind en AdolescentPraktijk, vol. 16, 1, pp. 16-23. DOI: 10.1007/s12454-017-0005-y. 

 Zwanenburg, R.J., Ruiter, S.A.J., Heuvel, E.R. van den, Flapper, B., Ravenswaaij, C.M.A. van (2016). Developmental phenotype in Phelan-McDermid (22q13.3 deletion) syndrome: a systematic and prospective study in 35 children. Journal of Neurodevelopmental Disorders, apr.26;8:16. DOI:10.1186/s11689-016-9150-0. eCollection 2016.

Zwanenburg, R.J. Bocca, G., Ruiter, S.A.J., Dillingh, J., Flapper, B., Heuvel, E.R., Ravenswaaij, C.M.A., van (july 2016 accepted for publication). Effect of intranasal insulin on development and behaviour in Phelan-McDermid syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.European Journal of Human Genetics, Dec:24(12): 1696-1701. DOI: 10.1038/ejhg.2016.109.  

Visser, L., Van der Meulen, B.F., Ruiter, S.A.J., & Boers, E. (2016). Grenzen van grenzentests. In: J. Knot-Dickscheit, A.M.N. Huyghen, H.J.M. Janssen, W.J. Post, I. Haakma & H. Grietens (red.), Orthopedagogiek maakt het verschil!. Den Haag: Acco. 

Ruiter, S.A.J., & Visser, L. (2015). Bayley-III-Nl Standaard en Special Needs Addition. Meting van de ontwikkeling van baby’s en peuters. In W.C.M. Resing: Psychodiagnostiek; Handboek intelligentietheorie en testgebruik. Amsterdam: Pearson. 

Visser, L., Ruiter, S., van der Meulen, B., Ruijssenaars, A., & Timmerman, M. (2015). Dynamic assessment with the Bayley-III among young children with developmental disabilities. Journal of Cognitive Education and Psychology.14, 1, p. 126-142 17. 

Ruijssenaars, W., Hamers, J. H. M., Leseman, P. P. M., & Ruiter, S. A. J. (2014). Leergeschiktheid, leertests en onderwijs. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer, & G. Albrecht (Eds.), Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten.(pp. 571-593). Utrecht: De Tijdstroom.

Ruiter, S. A. J., van Hunen, P., & Timmerman, M. (2014). Evaluatie van de psychometrische kwaliteiten van de BAYLEY-III-NL Adaptief gedrag vragenlijst voor jonge kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek53(4), 155-166.

Visser, L., Ruiter, S.A.J., van der Meulen, B.F., Ruijssenaars, A.J.J.M., & Timmerman, M.E. (2014). De Bayley-III-NL Special Needs Addition (SNA): Eigenschappen en onderzoek. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53 (12), 493-505.            

Visser, L., Ruiter, S.A.J., Van der meulen, B.F., Ruijssenaars, A.J.J.M., & Timmerman, M.E. (2014). Accommodating the Bayley-III for Motor and/or Visual Impairment: a comparative pilot study. Pediatric Physical Therapy, 26 (1), 57-67. 

Hulzebos, CV, Dijk, PH, van Imhoff, DE, Bos, AF, Lopriore, E, Offringa, M, Ruiter, SAJ, van Braeckel, KNJA, Krabbe, PFM, Quik, EH, van Toledo-Eppinga, L, Nuytemans, DHGM, van Wassenaer-Leemhuis, AG, Benders, MJN, Korbeeck-van Hof, KKM, van Lingen, RA, Jebbink, LJMG, Liem, D, Mansvelt, P, Buijs, J, Govaert, P, van Vliet, I, Mulder, TLM, Wolfs, C, Fetter, WPF, Laarman, C & BARTrial Study Grp, (2014). 'The Bilirubin Albumin Ratio in the Management of Hyperbilirubinemia in Preterm Infants to Improve Neurodevelopmental Outcome: A Randomized Controlled Trial - BARTrial' PLoS ONE, vol 9, no. 6, 99466, pp. e99466., 10.1371/journal.pone.0099466

Visser, L., Ruiter, S.A.J., Van der Meulen, B.F., Ruijssenaars, A.J.J.M., & Timmerman, M.E. (2012). A review of standardized developmental assessment instruments for young children and their applicability for children with special needs. Journal of Cognitive Education and Psychology, 11 , 102-127.

Ruiter, S.A.J., Nakken, H., Janssen, H.J.M., Van der Meulen, B.F., Looijestijn, P.L. (2011). Adaptive assessment of young children with visual impairment. British Journal of Visual Impairment, 29 (2), 93-112.

Visser, L., Ruiter, S., van der Meulen, B., Timmerman, M., & Ruijssenaars, W. (2010). Dynamic Assessment with the Bayley-III: A Standardised Diagnostic Instrument 1-42 months. Poster session presented at Symposium in honour of Paul van Geert, ‘A Process Approach to Education and Development’, Groningen, Netherlands.

Ruiter, S.A.J., Nakken, Van der Meulen, B.F., & Lunenborg, C.B. (2010). Low motor assessment: a comparative pilot study with young children with and without motor impairment. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 22, 33-46. 

Roze, E., Meijer, L. Van Braeckel, K.N.J.A., Ruiter, S.A.J., Bruggink, J.L.M., & Bos, A.F. (2010). Developmental trajectories form birth to school age in healthy termborn children. Pediatrics, 126, 5.  

Ruiter, S. A. J., Visser, L., Van der Meulen, B. F., Timmerman, M. E., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (2010). Adaptive developmental assessment of young children with cognitive and/or functional impairments. In E. J. Knorth, M. E. Kalverboer & J. Knot-Dickscheit (Eds.), Inside out. How interventions in child and family care work: An international source book(pp. 589-592). Antwerp: Garant Publishers.