dr. Baukje de Koning-Veenstra

Baukje heeft haar opleiding Klinische en Ontwikkelingspsychologie met Basis Aantekening Psycho Diagnostiek aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond in 2006. Na haar opleiding is Baukje gestart met een promotieonderzoek op de afdeling Ontwikkelingspsychologie. Dit onderzoek was gericht op het herkennen en bijsturen van ineffectief leergedrag van kinderen in de voorschoolse leeftijd met hulp van een computerspel. In 2011 promoveerde zij hierop. Vervolgens heeft Baukje als post-doctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar het effect van bewegend leren van kinderen in de basisschoolleeftijd. Tevens voerde zij onderzoek uit dat gericht was op het stimuleren van nieuwsgierigheid en talent van kinderen naar wetenschap en techniek. 

Binnen de Kinderacademie houdt Baukje zich bezig met zowel wetenschappelijk onderzoek als de praktijk. Zij levert een bijdrage aan de co√∂rdinatie en uitvoering van onderzoeksprojecten. In de praktijk voert zij psychodiagnostisch onderzoek uit bij kinderen met leerproblematiek.