drs. Francien Geerds

Francien is gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren en hun opvoedingsomgeving. Zij studeerde in 2004 af als gedragsdeskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte als gedragsdeskundige vervolgens gedurende 10 jaar bij twee verschillende organisaties. In 2010 rondde zij een post-master opleiding af waarmee zij de registratie Orthopedagoog-Generalist verkreeg.