Ingrid heeft in 2019 haar hbo-opleiding tot toegepast psycholoog afgerond. Hierbij heeft ze zich gericht op ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek en ervaring opgedaan met kinderen met leerproblemen. Daarna is ze gestart aan de master orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar masterstage heeft ze afgerond bij de Kinderacademie Groningen, waar ze vooral in de praktijk te vinden was. Na het behalen van haar diploma in 2021 houdt ze zich binnen de Kinderacademie zowel bezig met het uitvoeren van onderzoeksprojecten als psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen die naar de praktijk komen.