dr. Selma Ruiter

In 2012 is Selma samen met Francien de Kinderacademie Groningen gestart. Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is bijvoorbeeld auteur en/of bewerker van de Bayley-III-NL SNA, de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentieonderzoek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in opdracht van opleidingsinstituten en testuitgevers in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.

Contact

+31 (06) 15 88 77 03
selma.ruiter@dekinderacademie.com

Selma Ruiter

Voor de Kinderacademie: 

Selma heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond met een gecombineerde praktijk- en onderzoekstage aan de University College London. Na enkele jaren gewerkt te hebben als gedragsdeskundige om praktijkervaring op te doen, is zij in 2001 gestart met een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek was erop gericht om psychodiagnostiek voor jonge kinderen te verbeteren. In 2007 promoveerde zij op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven én is zij zich gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren.