Normeringsproject IDS-2

In opdracht van uitgeverij Hogrefe en in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen heeft de Kinderacademie Groningen de dataverzameling, de data-analyse en de normering uitgevoerd voor de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Intelligentie- en Ontwikkelingsschalen - 2e editie (IDS-2). 

De IDS-2 is een uitgebreide intelligentie- en algemene ontwikkelingstest voor kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar. De IDS-2 biedt de gebruiker de mogelijkheid om een uitgebreid IQ onderzoek te doen (gebaseerd op 14 subtests), maar kan ook een verkort IQ bepalen (gebaseerd op 7 subtests) of zelfs een screening (gebaseerd op 2 subtests). Daarnaast biedt de IDS-2 de mogelijkheid om in combinatie met het IQ of los daarvan, onderzoek te doen naar Executief functioneren, Psychomotoriek, Sociaal-emotionele vaardigheden en Schoolse vaardigheden. De test is in 2018 gepubliceerd en aangeboden ter beoordeling aan de COTAN.