Normeringsproject SON-R 2-8

Peter Tellegen en Jaap Laros hebben de SON-R 2,5-7 vervangen door de SON-R 2-8. De test is waar nodig aangepast en uitgebreid. De Kinderacademie Groningen heeft de dataverzameling voor de normering en validatie van de SON-R 2-8 uitgevoerd. 

De test is in 2018 gepubliceerd en vervangt de SON-R 2,5-7. Met de SON-R 2-8 kan op niet-verbale wijze goed inzicht worden verkregen in het intelligentieniveau gebaseerd op opdrachten die een groot beroep doen op redeneervaardigheden, probleemoplossend vermogen en ruimtelijk visueel inzicht. De test is bedoeld om te worden gebruikt bij kinderen met een spraak-/taalprobleem of bij kinderen met een auditieve beperking. De test heeft een voldoende tot goede kwalificatie gekregen van de COTAN.