Normeringsproject FEEL-KJ

In opdracht van uitgeverij Hogrefe heeft de Kinderacademie Groningen in het najaar van 2013 de dataverzameling gedaan voor het bepalen van de Nederlandse normen van de FEEL-KJ. De FEEL-KJ is een vragenlijst die inzicht geeft in de emotieregulatie van kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar.