Normeringsproject IMP-SINDA

In opdracht van de afdeling Ontwikkelingsneurologie van het UMCG heeft de Kinderacademie Groningen de dataverzameling verzorgd voor het bepalen van de Nederlandse normen van de Infant Motor Profile (IMP) en de Standardized Infant Neuro Developmental Assessment (SINDA) . Dit zijn observatielijsten die op gestandaardiseerde wijze inzicht geven in de algemene neurologische ontwikkeling van zeer jonge kinderen van 2 tot 18 maanden oud.