Normering en Validatie van de WISC-V-NL

De Kinderacademie werkt al jarenlang samen met Pearson in de ontwikkeling van tests en in het geven van trainingen. Het meest recente project betrof de ontwikkeling van de WISC-V-NL. De Kinderacademie heeft een groot deel van de dataverzameling gedaan voor de normering en validatie. Tevens is Selma Ruiter samen met Marc Hendriks de Nederlandse bewerker van de test.

De WISC-V-NL is op dit moment de meest gebruikte intelligentietest wereldwijd en ook in Nederland. Het algemeen IQ wordt bepaald op basis van subtests die een beroep doen op brede cognitieve vaardigheden. Naast het algemene IQ krijgt een diagnosticus ook inzicht in onderliggende cognitieve vaardigheden van een kind die samen het algemene intelligentieniveau bepalen. De test is bedoeld voor kinderen tussen 6 en 16 jaar. De test heeft een voldoende tot goede beoordeling gekregen van de COTAN.