Informatie voor testleiders

Training: er staat momenteel geen training gepland

Aanmelden als testleider

Wat houdt het normeringsonderzoek in?

Als er een nieuwe of verbeterde versie van een diagnostisch instrument wordt ontwikkeld, wordt deze eerst getest op een kleine groep kinderen. Nadat deze is goedgekeurd en eventuele wijzigingen zijn gemaakt, wordt het definitieve instrument afgenomen bij een grote groep kinderen. Dit is het normeringsonderzoek.

Voor de vernieuwde versie van de Schlichting Taaltest voor Taalbegrip en Taalproductie zijn we zoek naar 1350 kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 6 jaar verspreid over Nederland (regio noord zit vol). Naast de afname van de nieuwe Schlichting Taaltests worden er bij een kleine groep kinderen ter validatie ook andere onderzoeksinstrumenten afgenomen.
De testresultaten geven informatie over het algemene taalniveau van de kinderen in Nederland op dit moment. Wat zijn de gemiddelde scores van kinderen in Nederland op taalproductie en taalbegrip op alle leeftijden tussen 2 en 7 jaar. In de klinische praktijk kunnen dan later kinderen onderzocht worden en hiermee vergeleken worden. Zo komen we erachter wat het niveau is van het kind en of er misschien reden is om een interventie te starten.

Het normeringsonderzoek wordt gedaan in opdracht van de uitgever Bohn Stafleu van Loghum en de trainingen starten medio oktober 2022. Het onderzoek zal lopen tot en met januari 2024.

Heb je vragen of wil je nog meer weten over het normeringsonderzoek?
Stuur een e-mail naar schlichting@dekinderacademie.com of vul het contactformulier in.

Wat is het verschil tussen de huidige en vernieuwde Schlichting Taaltest voor Taalbegrip en Taalproductie?
De nieuwe Schlichting Tests krijgen niet alleen nieuwe normen, maar ondergaan ook een uitgebreide make-over (met moderne tekeningen en nieuw testmateriaal) en er is een nieuw ontwikkelde subtest toegevoegd. De testafname is substantieel ingekort ten opzichte van de oude Schlichting. Op basis van het vooronderzoek is door experts een selectie gemaakt van de best differentiërende items. Deelnemen aan het normeringsonderzoek betekent dat jij als eerste kennis kan maken met alle deze vernieuwingen.

Wat houdt een testafname met de nieuwe Schlichting Taaltest in?
De nieuwe Schlichting Taaltests zijn twee koffertjes met daarin de handleiding, scoreformulieren en het spelmateriaal dat je nodig hebt voor de afname. Spelenderwijs worden de vaardigheden van het kind in kaart gebracht met betrekking tot receptieve en expressieve taalvaardigheden. Hiervoor is per leeftijdscategorie bepaald wat je met het kind gaat doen, welk materiaal je hiervoor nodig hebt en hoe je moet scoren.

Wanneer kan je testleider zijn?
Je kan testleider worden als:
- (Student) Logopedist
- (Student) Linguïst
- (Student) Taalwetenschapper
- (Student) Gedragswetenschapper (psycholoog of orthopedagoog)
- (Student) Toegepast psycholoog/ Psychodiagnostisch werker

Belangrijk is dat je als testleider een basis hebt in de psychodiagnostiek, zoals een aantekening diagnostiek als gedragswetenschapper of kennis opgedaan tijdens de opleiding over diagnostiek.

Wat wordt er verwacht van een testleider?
Je volgt een 1-daagse training in Houten in het zo gestructureerd mogelijk afnemen van de Schlichting Tests in verband met de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens en conform de eisen van de COTAN. Als je ook mee gaat werken aan de validatiestudies, krijg je natuurlijk ook training in de afname van de andere instrumenten die we hiervoor gebruiken. Als je geen logopedische achtergrond hebt krijgt je ook informatie over de theoretisch logopedische achtergrond.

Na de 1-daagse training ga je één of twee proefafnames doen die worden beoordeeld door de onderzoekers. Daarna ga je zelfstandig de test afnemen. We vragen je om tenminste 20 afnames te doen in een periode van een half jaar, maar we hopen dat je er meer kunt doen.

Training
De training vindt plaats in Houten en wordt door een ervaren logopedist gegeven. Tijdens deze training leer je hoe je de nieuwe Schlichting Taaltests moet gebruiken en ontvang je alle materialen.
De training, inclusief lunch, is een investering voor jezelf, maar ook een investering van ons. Daarom vergoeden wij je reiskosten als je minimaal 5 afnames hebt gedaan.

Op dit moment staan er een nieuwe trainingen gepland op 8 sepetember 2023. Mocht je bij deze training aan willen sluiten, dan kun je aanmelden als testleider. We nemen vervolgens contact met je op.

Testafname
Na goedkeuring van je proefafnames ga je aan de slag met testen. Dit mag bij de kinderen thuis maar ook in je eigen praktijk of een andere kindvriendelijke omgeving, in overleg met ouders. De afname van de vernieuwde Schlichting Taaltests duurt (exclusief online scoring) naar verwachting ongeveer 1,5 uur, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Welke kinderen kunnen meedoen aan het onderzoek?
We vragen je om zelf kinderen tussen de 2;0 jaar en 7;0 jaar te gaan werven in je eigen omgeving. We zijn op zoek naar kinderen door het hele land, met verschillende culturele achtergronden, zowel met als zonder taalproblemen. Een kind kan meedoen als Nederlands zijn of haar eerste taal is of als het kind tweetalig is waaronder Nederlands.

Regio noord (Groningen, Friesland en Drenthe) is ondertussen vol . Kinderen uit de rest van het land kunnen nog wel meedoen.

Natuurlijk werven ook wij kinderen voor het normeringsonderzoek. Dit doen we door het hele land. We doen hard ons best om testleiders te koppelen aan kinderen in dezelfde regio, maar als je zelf kinderen in je omgeving kent is dit alleen maar makkelijker voor jou!

Wanneer je gekoppeld bent aan een kind, zoek je als testleider contact met ouders om verder afspraken te maken over de datum en tijdstip van de testafname.

Vergoeding
Voor elke afname van de Schlichting taaltests of validatietests ontvang je 50 euro per afname. Dit is inclusief kennismaking met ouders, afname en het invullen van het (online) scoreformulier. De reiskosten worden vergoed (23 cent per kilometer).

Aanmelden
Via onze site kun je je aanmelden als testleider. Hier vul je een aantal vragen in waaronder persoonsgegevens, opleiding/functie en diagnostische kennis. Vervolgens nemen we telefonisch contact met je op om kennis te maken.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar schlichting@dekinderacademie.com

Wil je al ervaring opdoen met de nieuwe versie Schlichting test voor Taalbegrip en Taalproductie voor deze uitgebracht wordt?